Úvodní strana

 TOPlist

  Informace klubu
O nás.....
 Z historie
Názvosloví
Kata
Zkušební řád ČSKe

Trénování

Kde nás najdete
Naši trenéři
Kontakty
Nábor

Soutěže karate

Výsledky SK
TOP úspěchy
Kalendář akcí

Akce pořádané SK

Soustředění
Letní kemp
Klubová soutěž
Naši nejlepší

Fotogalerie

 

Sponzor

 

Návštěvní kniha

 

 

Názvosloví

Kihon - základní škola
Kumite - cvičení s partnerem
Kata - forma předvádění stínového boje

Povely

Chudan-Kamae = odpovídá to bojovému postavení. Přední ruka kryje vnější stranu těla, která je připravena k úderu Kizami-Zuki. Zadní ruka kryje břicho a je připravena k úderu Gyaku-Zuki.
Gedan-Kamae = posun levou nohou vpřed do Zenkutsu-Dachi s Gedan-Barai
Hajime! = začněte
Kamaete! = zaujmout nějaké držení těla
Mawatte! = obrat
Mokuso = meditace
Mokuso Yame! = konec meditace
Rei! = pozdrav, úklon
Seiza! = sednout si do sedu na paty
Sensei ni = k učiteli
Sensei ni Rei! = vpřed se uklonit a pozdravit učitelku nebo učitele
Shomen ni = k přední straně
Shomen ni Rei! = pozdrav k přední straně
Yame! = stop
Yoi! = pozor

Počítání

 1.- Ichi (iči)
 2.- Ni (ny)
 3.- San (san)
 4.- Schi (či)
 5.- Go (go)
 6.- Roku (roku)
 7.- Shichi (šiči)
 8.- Hachi (hači)
 9.- Ku (kju)
10.- Ju (džu)

Pásma útoku

Gedan = spodní pásmo (až k pasu)
Chudan = střední pásmo (od pasu až ke krku)
Jodan = horní pásmo (hlava)

Postoje

Gyaku-Hanmi = obrácené šikmé postavení v Zenkutsu-Dachi, horní polovina těla je o 45 stupňů vytočena (např.levá noha vpřed a pravý bok vytočen vpřed)
Hachiji-Dachi = paty jsou v šíři ramen, špičky jsou vytočeny ven
Hangetsu-Dachi = postoj půlměsíce
Hanmi = šikmé postavení Zenkutsu-Dachi a horní polovina je o 45 stupňů natočena vpřed (např. levá noha vpřed a rovněž tak i levý bok)
Heiko-Dachi = pararelní postavení nohou, paty jsou v šíři ramen
Heisoku-Dachi = zavřené postavení nohou
Kamae = bojový postoj
Kiba-Dachi = jezdecký postoj
Kokutsu-Dachi = zpáteční postavení (obranný postoj)
Kosa-Dachi = postavení zadního překřížení nohou
Musubi-Dachi = pohotovostní postavení (nohy zavřené, paty o 45 stupňů otevřené)
Neko-Ashi-Dachi = kočičí postoj
Renoji-Dachi = postavení "L"
Ryo-Yoko-Gedan-Barai-Kamae = oboustranné postavení v Gedan-Barai
Sanchin-Dachi = postoj přesýpacích hodin
Shizentai = normální postoj (přirozený postoj, nohy jsou v šíři ramen)
Shuto-Kamae = postoj Kokutsu-Dachi se Shuto-Uke
Sochin-(Fudo)-Dachi = silový postoj
Soto-Hachiji-Dachi = postoj s otevřenýma navenek vytočenýma nohama, paty v šíři ramen
Zenkutsu-Dachi = přední postoj (krokový)

Směry

Hidari = vlevo
Mae = vpřed
Migi = vpravo
Ushiro = vzad
Yoko = do strany

Techniky

Age-Uke = kryt horního pásma (Jodan)
Ashi-Barai = podmetení nohou
Choku-Zuki = přímý úder rukou z Heiko-Dachi
Enpi-Uchi = úder loktem
Fumikomi = technika dupnutí
Gedan-Barai = obrana spodního pásma (Chudan)
Gyaku-Zuki = úder nesouhlasnou rukou proti postoji (levý postoj a úder pravou rukou a opačně)
Haishu-Uke = blok hřbetem ruky
Haito-Uchi = úder vnitřní hranou ruky
Hiza-Geri = kop kolenem
Jodan-Kizami-Mae-Geri = kop přední částí chodidla na hlavu
Jodan-Ushiro-Mae-Geri = kop zadní částí chodidla na hlavu
Kagi-Zuki = hákový úder
Keage = u technik nohou: kyvadlový kop
Kekomi = u technik nohou: přímý trčený kop se silnou prací boků
Kiri-Gaeshi = výměna nohou na místě při výskoku
Kizami-Geri = kop přední částí chodidla
Kizami-Zuki = úder rukou s vytočením boků a ramen
Mae-Geri = kop vpřed
Mawashi = v kruhu
Mawashi-Geri = obloukový kop
Morote-Uke = obrana oběma rukama současně
Nagashi-Uke = plynulý kryt s odvedením útoku
Nukite = úder špičkou ruky
Oi-Zuki = přímý úder ruky
Osae-Uke = tlakový blok
Rengeri = vícenásobný kop s (nebo bez) mezikroku
Renzuki = vícenásobný úder rukou
Sanbon-Zuki = trojitý úder rukou:lx Jodan,2x Chudan, nebo 3x Chudan
Shuto-Uchi = úder hranou ruky
Shuto-Uke = obrana hranou ruky v Kokutsu-Dachi
Sonoba-Geri = kopy prováděné na místě
Soto = venkovní
Soto-(Ude)-Uke = obrana středního pásma z venčí dovnitř
Sukui-Uke = lopatový kryt
Suri-Ashi = šoupavý posun vpřed, nebo vzad, kdy při přitažení se nohy dotýkají
Tate = přímo dolů
Tate-Uraken-Uchi = úder hřbetem pěsti ze shora dolů
Teisho-Uke = obrana palcovou hranou ruky
Teisho-Zuki = úder palcovou hranou ruky
Tettsui-Uchi = kladivový úder pěstí
Uchi = technika seknutí
Uchi-(Ude)-Uke = obrana středního pásma z vnitřní strany ven
Ura-Mawashi-Geri = obloukový kop z vnější strany dovnitř s přední, nebo zadní stranou chodidla bez otočení těla
Ushiro-Geri = kop vzad
Ushiro-Mawashi-Geri = obloukový kop vzad s celým otočením těla
Yoko-Geri = kop do strany
Yoko-Uraken-Uchi = úder hřbetem ruky stranou
Yori-Ashi = posun oběma nohama současně vpřed, vzad nebo stranou
Zuki = úder pěstí

Tréninkové a bojové formy

Gohon-Kumite = 5x útok, 5x obrana a po páté obraně protiúder
Happo-Kumite = trénink pro zvládnutí kroku a pohybů těla, jakož i výuka instinktivní reakce, kdy více útočníků zaujímá kruh, obránce stojí uprostřed. Útočníci hlásí každý útok, čas mezi obranou/protiútokem a mezi dalším útokem má být co nejkratší.
Ippon-Kumite = jeden útok, obrana a protiútok
Jiyu-Ippon-Kumite = Obě strany stojí proti sobě ve volném bojovém postoji, útočník si hledá pro svoji techniku výhodný odstup a svojí nahlášenou techniku okamžitě vykonává. Útok provádí s největším nasazením, bez myšlenek na další očekávanou akci obránce. Obránce se nesmí snažit o zkrácení vzdálenosti aby se nemohl "ulít" z útoku, naopak by měl útok blokovat, případně ustoupit na co nejkratší vzdálenost a obranu ukončit silnou kontrující technikou.
Jiyu-Kumite = volný boj
Kaeshi-Ippon-Kumite = Útočník a obránce stojí proti sobě v Shizentai. Útočník hlásí pásmo (u kopů i techniku samotnou) a útočí vlevo, nebo vpravo dle své volby přímo ze Shizentai. Obránce se stahuje do přiměřeného postoje podle útoku (jako v Kihon-Ippon-Kumite) a blokuje. Potom útočí obránce sám a to tak, že provádí krok vpřed s použitím stejné techniky jakou byl napaden. Nyní obránce, předtím útočník se stahuje zpět, nebo do strany blokuje, kontruje a staví se do KAMAE. Útočník by se měl zpočátku soustředit jen na svou, útočící techniku a potom bleskově odpovědět na protiútok, blokovat a silou kontrovat.
Kata = FORMA (Předváděná forma stínového boje, obsahuje všechny základní techniky v daných kombinacích.)
Kihon = základní škola
Kumite = cvičení s partnerem (škola boje)
Okuri-Jiyu-Ippon-Kumite = útočník i obránce se pohybují volně v bojovém postoji. Útočník hlásí pásmo útoku a útok samotný, kdy zaútočí v pravý okamžik. Obránce blokuje a kontruje tento útok. Když obránce ukončí protiútok (obránce zaujímá bojový postoj), zaútočí útočník znovu, ale nyní již nehlásí pásmo útoku ani techniku samotnou. U útoku se bere zřetel na směr útoku a na vzdálenost k postoji obránce. Obránce blokuje, kontruje a zaujímá opět bojový postoj. PŘÍKLAD K OKURI-JYIU-IPPON-KUMITE: Útočník útočí po nahlášení s Oi-Zuki Chudan. Obránce blokuje se Soto-Uke-Chudan a kontruje s Chudan-Gyaku-Zuki/zaujímá bojový postoj. Nyní útočí útočník bez nahlášení techniky např. s Mawashi-Geri-Jodan. Obránce blokuje s Uchi-Uke-Jodan a kontruje s Gyaku-Zuki-Chudan/zaujímá bojový postoj.
Sanbon-Kumite = 3x útok, 3x obrana, po třetí obraně protiůtok
Shiai = závody

Dalších pojmy

Budo = bojová umění
Bunkai = demonstrace významu KATA - pohybů s jedním, nebo více partnery
Dan = mistrovský stupeň
Deai = vlastním útokem předejít jinému útoku
Dojo = místnost na cvičení, klub
Do = cesta
Hara, Tanden = břicho, centrum bolesti
Hiki-Te = stažení pěstě k boku
JKA = Japonská-Karate-Asociace
Karate = cesta "prázdné" ruky
Karate-Do = KARA = prázdný, dutý; TE = ruka; DO = cesta. (Prázdný ev. dutý zde má filosofický význam ve smyslu "osvobození se od všech myšlenek, očistit ducha", tzn. "že jsem připraven rozpustit se v prázdnotě universa-vesmíru"). Na Okinawě pocházelo původní označení z čínského zavedeného bojového systému TO-DE ("z číny pocházející techniky"), japonsky KARA-TE. Tento bojový systém se později nazýval také OKINAWA-TE. Mistr Gichin Funakoshi(l868-l957) změnil původní čínsky psaný znak, že se TO (symbol pro vše přicházející z číny), nebo japonsky čtené KARA a změnil TO za nový znak, který se čte KU (vyslovuje se "KUH") rovná se nebe, nebo také KARA (to, ale s filosofickým významem "prázdný").
Karategi = Karate-oblek
Karateka = lidé provozující Karate
Ki = vnitřní energie
Kiai = nejvyšší bojové nasazení spojené s hlasitým výdechem a bojovým výkřikem
Kime = Kime je hlavní princip každé techniky v Karate. Kime znamená explozivní provedení techniky s maximální silou a v co nejkratší době jaká je jen možná. Cílem je, všechnu energii, kterou může tělo vydat, soustředit na jeden bod a vydat ji šokovým stylem. Kime se provádí při úderu, při srážení a kopu, ale také u obrany.
Kime-Vaza = protiútoky/kontratechniky jako "rozhodující technika" (při tom by měl být zvolený cíl bleskově zasažen s maximálním silovým nasazením).
Kogeki = útok
Kyu = žákovský stupeň
Maai = korektní odstup
Sabaki = vyhnout se, často s "rotací těla"
Sentei-Kata = od zkoušeného, nebo účastníka závodu vybraná Kata s předem dané skupiny Kata (např.Heian l-5, Tekki 1, Bassai-Dai, Kanku-Dai, Jion, Enpi, Hangetsu).
Shitei-Kata = povinná Kata
Sun-Dome = znamená zastavení techniky těsně před cílem
Tai-Sabaki = vyhnutí a kontra
Te = ruka
Tokui-Kata = volná Kata
Uke = obrana
Zanshin = kontrolovaný poslední postoj po technice
 

 

 

 

Stránky jsou optimalizovány na rozlišení 800x600 a vyšší, střední velikost internet explorer (možnosti složky IE), v případě potíží rádi uvítáme Vaše připomínky a návrhy.            webmaster : Michal Křížek

 

Scripty - http://scripty.hyperlink.cz